Wat is InTeam?

Praktijk InTeam is een gecertificeerde instelling bestaande uit een klein, hecht team van gekwalificeerde basispsychologen, GZ-psychologen en psychotherapeuten die intensief samenwerken bij complexere geestelijke zorgtrajecten. In deze kleinschalige samenwerkingsvorm stelt de psychotherapeut of GZ-psycholoog de diagnose. Daarna stelt hij het meest effectieve behandelplan op. Vervolgens voert de basis- of GZ-psycholoog de behandeling uit, in samenwerking met de klinisch psycholoog of psychiater als supervisor. Zodoende kunnen wij onze cliënten een intensieve, frequente én kwalitatief hoogwaardige behandeling bieden die werkelijk aansluit op hun persoonlijke behoeften.