Ellen van der Leeden


Algemene informatie

Als gezondheidszorgpsycholoog (kort gezegd gz-psycholoog) werk ik al vele jaren in de GBGGZ (Generalistische Basis Geestelijke GezondheidsZorg) en de SGGZ (Specialistische Geestelijke GezondheidZorg), de laatste onder supervisie van een psychotherapeut. Binnen de GBGGZ werken drie beroepsgroepen nauw samen. Dit zijn de huisartsen, maatschappelijk werkers en psychologen. Ook is er contact met de grotere instellingen in de SGGZ (Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg) onder andere via de POH-GGZ (Praktijkondersteuner huisarts) die in diverse huisartspraktijken werkt. Deze samenwerking heeft tot voordeel, dat de zorg klantgericht, laagdrempelig en kortdurend gehouden kan worden. Deze maakt ook, dat er gerichter kan worden verwezen en mensen die hulp zoeken dus eerder op de juiste plek terechtkomen.

 

Ieder die dat wil kan direct de GZ-psycholoog in de GBGGZ bellen om een afspraak te maken, maar met een verwijsbrief van de huisarts vergoeden de meeste zorgverzekeraars een deel of alles van de kosten. Als er sprake is van meer complexe problematiek kan ik ook therapie bieden in de SGGZ binnen eigen praktijk en onder supervisie van de psychotherapeut van Praktijk InTeam.

 

Behandelmethoden

Binnen mijn werk maak ik gebruik van diverse behandelmethoden, afhankelijk van de aard van de problemen of klachten waar iemand mee komt en de behoefte van de cliënt zelf. De één is nu eenmaal meer cognitief ingesteld, de ander meer gevoelsmatig. De aanpak moet bij iemand passen.

 

De methoden die ik gebruik zijn: introspectief, directief, cognitief (waaronder CGT en RET, d.i. Cognitieve Gedragstherapie en Rationeel Emotieve Therapie) en soms gedragstherapie. Mijn basishouding in het contact is altijd Rogeriaans, cliënt-centered. Met hypnose wordt vaak heel analytisch en transformerend gewerkt zoals bij exploratie van een probleem, traumaverwerking of egoversterking. Daarnaast kies ik ook regelmatig voor technieken uit de gestalttherapie of voor visualisaties, meditaties en ontspanningsoefeningen. Ik behandel vaak mensen met traumagerelateerde problematiek. Een overzicht van onder andere mijn opleidingen en lidmaatschappen vindt u hier: Details drs. E. vd Leeden.