Hoe kunnen we u helpen?


Bij Praktijk InTeam helpen wij mensen met complexe, specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Wij werken samen in deze complexere geestelijke zorgtrajecten samen in een klein, hecht team van gekwalificeerde basispsychologen, GZ-psychologen en psychotherapeuten die intensief samenwerken bij complexere geestelijke zorgtrajecten. In deze kleinschalige samenwerkingsvorm stelt de psychotherapeut of GZ-psycholoog de diagnose. Daarna stelt hij het meest effectieve behandelplan op. Vervolgens voert de basis- of GZ-psycholoog de behandeling uit, in samenwerking met de klinisch psycholoog of psychiater als supervisor.

Praktijk Inteam is een gecertificeerde instelling en biedt Specialistische GGZ aan volwassenen met de volgende problemen:
depressieve stoornissen; angststoornissen (bij enkelvoudige, milde angststoornissen wordt verwezen naar de GBGGZ) en psychotrauma en persoonlijkheidsproblematiek. De behandelingen worden uitgevoerd conform de multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden in de GGZ. Onze behandelvormen voor volwassenen zijn: CGT, EMDR, mentaliseren bevorderende therapie, Schematherapie, Cliënt gerichte therapie, psychodynamische therapie, Emotionally focused Therapy (zowel individueel als voor partners). Na de intake wordt met de patient in het behandelplan bepaald welke behandelvorm(en) bij de problematiek en bij de patient het best passen.

Praktijk Inteam heeft afspraken met huisartsen en de Praktijkondersteuning Huisartsenzorg (POH). In deze afspraken wordt geregeld dat bij crisis de huisarts en/ of de crisisdienst wordt ingeschakeld, en wordt in onderling overleg op- of afschalling van zorg geregeld. Daarnaast wordt daarin geregeld op welke momenten informatie wordt verstrekt over de voortgang van de behandeling. Praktijk Inteam werkt samen met GZ-psychologen die werken in de GBGGZ, zodat hiernaar kan worden verwezen. Het doel is te zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk de meest passende zorg krijgt.

Bij praktijk Inteam is er geen onderscheid in de patientengroepen boven de 18 jaar; derhalve wordt zowel zorg voor volwassenenpsychiatrie (18-64 jaar) als ouderenpsychiatrie (65+ jaar) geboden. Bij verdenking van een Delirium, dementie en andere neurologische stoornissen wordt doorverwezen naar instellingen die hierin zijn gespecialiseerd.

De patiënt wendt zich tot Praktijk InTeam op grond van een verwijzing door de huisarts, of andere aanbieder van specialistische ggz. Tussen intake en start van de behandeling bestaat in principe binnen Praktijk InTeam geen wachttijd.

Voor verdere uitgebreide informatie over o.a. de praktijk, de behandelwijzen, de zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen, samenwerking, klachten en geschillen, intake en nazorg, kunt u verder lezen in het Kwaliteitsstatuut Praktijk Inteam.