Marijke van der Corput


Ik behandel volwassenen en kinderen met uiteenlopende problematiek. Daarvoor beschik ik over een breed arsenaal aan therapieën, waaronder cognitieve therapie, systeemtherapie en directieve therapie. Echter: therapiesoort is niet leidend, het onderliggende probleem wel. Geen behandeling van drugs- of alcoholverslaving, wel behandeling van de onderliggende reden voor verslavingsgedrag. Specialisaties: rouw- en traumaverwerking, burn-out, angststoornissen, studie- en werkproblematiek, depressie en relatieproblematiek. Oplossingsgerichte benadering. Verdere informatie vindt u hier: Details drs. M. vd Corput.