Praktijk InTeam


Missie en visie

De missie van Praktijk InTeam is om samen met de cliënt duurzame gedragsverandering te bereiken, uitgaande van de kwaliteiten van de cliënt.

Praktijk InTeam biedt behandeling voor mensen met psychische problemen die geclassificeerd kunnen worden middels de DSM 5. De beroepskracht kan in overleg met regiebehandelaar en cliënt beslissen over de geleverde zorg. In de visie van Praktijk InTeam zijn de kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt daarbij het uitgangspunt, waarbij gehandeld wordt volgens de multidisciplinaire richtlijnen en de geldende wetenschappelijke kennis.
Wezenlijke gedragsverandering is voor iedereen mogelijk. Hiervoor is zelfinzicht nodig. Op die manier werkt Praktijk InTeam samen met de cliënt aan duurzame en meetbare resultaten. De relatie tussen de cliënt en de medewerker is gebaseerd op gelijkwaardigheid en onderling respect.

Ons team

Praktijk InTeam is een gecertificeerde instelling bestaande uit een klein, hecht team van gekwalificeerde basispsychologen, GZ-psychologen en psychotherapeuten die intensief samenwerken bij complexere geestelijke zorgtrajecten. Het Team van InTeam bestaat uit goed opgeleide GGZ hulpverleners, met een brede kennis en verschillende specialismen. Onze psychologen werken samen met de psychotherapeut en eventueel met de psychiater. Wij bieden zo uitstekende basiszorg en specialistische zorg.