Onze aanpak

Praktijk InTeam is een gecertificeerde instelling die specialistische GGZ biedt voor mensen met psychische problemen. We werken in een hecht team van gekwalificeerde basispsychologen, GZ-psychologen en psychotherapeuten.

In deze kleinschalige samenwerkingsvorm stelt de psychotherapeut de diagnose. Daarna stelt hij het meest effectieve behandelplan op. Vervolgens voert de basis- of GZ-psycholoog de behandeling uit, in samenwerking met de klinisch psycholoog of psychiater als supervisor.

Neem contact op
Logo Praktijk InTeam
Icon-diensten-angststoornissen

Angst
stoornissen

Iedereen is wel eens bang of heeft last van angst. Maar als u vaak bang bent en angsten uw leven negatief beïnvloeden dan spreken we van een angststoornis. Angststoornissen zijn er in verschillende vormen, zoals sociale angst, paniekstoornis, straatvrees of hypochondrie. Als u last hebt van angsten is het verstandig hulp in te roepen. De psychologen van Praktijk InTeam luisteren naar uw verhaal en de klachten die u ervaart om een juiste diagnose te kunnen stellen. Vervolgens kan er een behandeling gestart worden die aansluit op uw behoeften.

Lees meer
Icon-diensten-depressies

Depressie

We spreken van een depressie als u langere tijd aaneengesloten erg somber bent, nergens zin in hebt of lastig kunt genieten van de dagelijkse bezigheden. Depressies zijn er in verschillende vormen, van licht tot zwaar. Een depressie gaat vaak gepaard met klachten zoals slaapproblemen, weinig energie, nergens plezier in hebben, negatieve gedachten. Heeft u last van depressieve klachten? Loop er niet langer mee rond, neem contact op met ons.

Lees meer
Icon-diensten-gedragsstoornissen

Neurobiologische
ontwikkelingsstoornis

Onder neurobiologische ontwikkelingsstoornis verstaan we stoornissen die gepaard gaan met afwijkend gedrag. Denk aan negatief of agressief gedrag of hyperactiviteit. We spreken over een neurobiologische ontwikkelingsstoornis als iemand een langdurig patroon van afwijkend gedrag laat zien. Een voorbeeld van een neurobiologische ontwikkelingsstoornis is ADHD. Mensen ondervinden vaak hinder van een neurobiologische ontwikkelingsstoornis in het dagelijkse leven. Onze psychologen luisteren naar uw verhaal en stellen een behandeling voor, passend bij de diagnose. Wilt u meer weten? Neem contact op!

Lees meer
Icon-diensten-persoonlijkheidsstoornissen

Persoonlijkheids
stoornis

Mensen met een gezonde persoonlijkheid zijn in staat om hun gedrag te reflecteren en het aan te passen aan hun omgeving. Bij een persoonlijkheidsstoornis zijn sommige persoonlijkheidstrekken zo sterk aanwezig dat het u hindert in uw normale functioneren. Voorbeelden van een persoonlijkheidsstoornis zijn borderline, narcisme en dwangmatigheid. Een persoonlijkheidsstoornis vraagt om een specifieke behandeling. Kom langs voor een intakegesprek.

Lees meer

Overige informatie
Praktijk InTeam is niet gespecialiseerd in eetstoornissen en drank- en drugsverslavingen. Wij vinden dat deze problematiek vraagt om specifieke behandelingen in gespecialiseerde klinieken. Praktijk InTeam biedt geen crisisdienst aan, daarom verwijzen wij suïcidale patiënten door naar GGZ-instellingen met een crisisdienst.