In het kort…

Praktijk InTeam bestaat uit een klein, hecht team van gekwalificeerde basispsychologen, GZ-psychologen en psychotherapeuten. Door met elkaar samen te werken kunnen wij een intensieve, frequente én kwalitatief hoogwaardige behandeling bieden die werkelijk aansluit op uw persoonlijke behoeften.

PIT voor:

Voor patiënten

Heeft u een doorverwijzing van de huisarts of een andere aanbieder van specialistische GGZ ontvangen, dan is de volgende stap om langs te komen voor een intakegesprek.

Wij stellen een uitgebreide diagnose waarna we de behandeling starten. Bij Praktijk InTeam kiest u zelf uw behandelaar. De psycholoog werkt samen met de psychotherapeut of GZ-psycholoog, waardoor u profiteert van de expertise van de specialistische GGZ.

Geen eigen bijdrage
U betaalt bij Praktijk InTeam géén eigen bijdrage (uitgezonderd het eigen risico wat nog openstaat). Wij hebben ervoor gekozen om geen contracten af te sluiten met verzekeraars omdat wij vinden dat u de keuzevrijheid van behandelaren moet hebben. Daarom komt de eventuele bijdrage (afhankelijk van uw eigen risico en hoe u bent verzekerd) voor onze rekening.

Behandeling in diverse talen
Naast de Nederlandse taal spreken een aantal van onze behandelaars ook Engels, Spaans, Duits en Hindi. Spreekt u dus alleen één van deze talen kunt u ook bij ons terecht.

Zorgdomein
Praktijk InTeam is aangesloten bij Zorgdomein.

Afspraak maken

Voor verwijzers

Patiënten komen bij Praktijk InTeam terecht via een doorverwijzing van de huisarts of een andere aanbieder van specialistische GGZ.

Praktijk InTeam heeft afspraken met huisartsen en de Praktijkondersteuning Huisartsenzorg (POH). In deze afspraken wordt geregeld dat bij crisis de huisarts en/ of de crisisdienst wordt ingeschakeld, en wordt in onderling overleg op- of afschaling van zorg geregeld.

Daarnaast wordt daarin geregeld op welke momenten informatie wordt verstrekt over de voortgang van de behandeling. Praktijk InTeam werkt samen met GZ-psychologen die werken in de GBGGZ, zodat hiernaar kan worden verwezen. Het doel is te zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk de meest passende zorg krijgt.

Zorgdomein
Praktijk InTeam is aangesloten bij Zorgdomein.

Voor verzekeraars

Bij Praktijk InTeam staat kwaliteit hoog in het vaandel. Ons doel is om te zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk de best passende zorg krijgt. 

Praktijk InTeam is een HKZ-gecertificeerde instelling en wij werken met BIG-geregistreerde zorgverleners.

Vanzelfsprekend waarborgen wij de privacy van onze patiënten.

Voor ZZP'ers

Basis-psychologen en GZ-psychologen die werken als ZZP’er kunnen zich aansluiten bij onze praktijk. Wij bieden hierdoor de mogelijkheid om vanuit je eigen locatie te werken in de specialistische GGZ. 

Waarom zou je voor ons kiezen?

  • Je kunt werken in je eigen regio.
  • Wij geven je de mogelijkheid te werken onder een regiebehandelaar en supervisor.
  • Tijdige uitbetaling.
  • Een online portaal zorgt ervoor dat we in teamverband samenwerken.