Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is het toezichthoudende orgaan van Praktijk InTeam B.V. De raad houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderneming. Daarnaast ondersteunt de Raad van Commissarissen het Bestuur met adviezen. Als toezichthouder kan zij kritisch en op onafhankelijke wijze opereren. De Raad van commissarissen moet te allen tijde in het belang van de onderneming handelen en de belangen behartigen/afwegen van alle stakeholders (aandeelhouders, werknemers, cliënten).

De raad van toezicht is te bereiken via commissaris@praktijkinteam.nl.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Praktijk InTeam B.V. bestaat uit een enthousiaste vertegenwoordiging van cliënten die meedenken en -praten over de zorg.  

De Cliëntenraad:

  • is de onafhankelijke belangenbehartiger van alle cliënten van Praktijk InTeam B.V.;
  • heeft wettelijke bevoegdheden in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen;
  • vergadert en adviseert aan het Bestuur over beleidsonderwerpen die de cliënten raken, zoals verbouwingen, fusies en reorganisaties, zorgverbeteringstrajecten en ontwikkelen van beleid bij reanimatie, hygiëne en veiligheid.

Heeft u vragen over of suggesties voor de zorg? Neem dan contact op met de Cliëntenraad via het e-mailadres clientenraad@praktijkinteam.nl.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Heeft u interesse? Of kent u iemand die dit (vrijwilligers)werk aanspreekt? Klik hier voor de vacaturetekst. U kunt ook een bericht sturen naar clientenraad@praktijkinteam.nl of telefonisch contact opnemen met het directiesecretariaat via 070 205 10 31.

PIT voor: