Privacybeleid

Wij voldoen volledig aan de nieuwste wet en regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hebben uw privacy hoog in onze prioriteiten staan. Ook vóór de nieuwe wetgeving van 2018 was dit al een speerpunt voor ons.

U heeft het recht om, wanneer u dit wilt, uw gegevens in te zien, te laten corrigeren, of uw gegevens zelf te ontvangen voor overdracht. U heeft ook het recht om al uw gegevens in het geheel bij ons uit de systemen te laten verwijderen. U kunt hiervoor op ieder moment een aanvraag bij ons indienen via email, op administratie@praktijkinteam.nl. Op onze website vindt u onze klachtenprocedure en gedragscode.

Wij informeren u hiermee graag over wat we van u vastleggen en voor welk doel wij dit doen. Op die manier is er geen verrassing voor u. Het betreft hier een samenvatting. Een uitgebreidere privacyverklaring vindt u hier.
Wij hebben uw naam en contactgegevens vastgelegd. Dit hebben wij nodig om contact met u te kunnen onderhouden. Ook vragen wij uw BSN, geboortedatum en adres om op die manier zeker te stellen dat het u betreft.
Verslagen over zorg delen wij enkel na uw expliciete toestemming met uw verwijzer, vallend onder het medisch beroepsgeheim.
Wij houden daarnaast alle gegevens bij die wij middels de zorgwet moeten bijhouden om zodoende de begeleiding te kunnen declareren. Hieronder vallen uw behandelplan, diagnose en behandeltijden. Ook zullen er testen bij u worden afgenomen. Deze test-informatie hebben wij nodig voor een goede diagnose. Dit slaan wij in een apart systeem op.

Wij hebben voor al onze medewerkers en partners zeer strikte regels om uw privacy te waarborgen. Wij zien hier ook middels regelmatige controles op toe. De meeste van onze begeleiders vallen daarnaast zelf onder het medisch beroepsgeheim. Ook zijn al onze computersystemen beveiligd conform onze laatste inzichten en voldoen deze aan de wetgeving.

Na de in de zorgwet verplichte bewaartermijn (20 jaar) zullen wij uw gegevens in onze systemen automatisch anoniem maken. Hierna kunnen we wel zien WAT er gebeurde maar niet met WIE.

Indien u zich inschrijft voor een intake-gesprek, verklaart u akkoord te gaan met deze privacyverklaring.