Een behandeling die werkelijk aansluit op uw persoonlijke behoeften; daar gaan we voor bij Praktijk InTeam. Door samen te werken kunnen we een intensieve, frequente en kwalitatief hoogwaardige behandeling bieden.

PIT garantie: persoonlijk en hoogwaardig

Komt u voor de eerste keer naar Praktijk InTeam? Dan stellen we een uitgebreide diagnose vast. We bepalen dan of we u met onze gerichte aanpak écht verder kunnen helpen. Onze psychologen werken altijd samen met de GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten en verpleegkundig specialisten, waardoor u profiteert van de expertise van de specialistische GGZ.

Neem contact op
PIT garantie

De aanpak van Praktijk InTeam

Onze aanpak heeft een vaste opbouw.
Dit kunt u verwachten:

icon 1

Maak een afspraak voor een intake

Heeft u een doorverwijzing van de huisarts of een andere aanbieder van specialistische GGZ ontvangen? Dan kunt u contact met ons opnemen voor een intakegesprek. Zonder verwijsbrief kunnen wij u helaas niet verder helpen.

icon 2

Het intakegesprek en uw diagnose

Tijdens een intakegesprek legt u uw klachten voor bij onze specialist. In dit eerste gesprek nemen we een psychologische vragenlijst door om een beter beeld te krijgen van uw klachten. Tijdens dit gesprek vragen we ook naar uw visie op de problemen en uw verwachtingen van een eventuele behandeling. Hierna stellen we een diagnose vast.

icon 3

Adviesgesprek

Na de intake stellen we een behandelplan op. Hier staat uw diagnose, behandelvorm, doelen, werkwijze en verwachte duur in. Dit wordt in een adviesgesprek met u besproken. Wij streven ernaar om zo min mogelijk wachttijd tussen het onderzoek en de start van de behandeling te hebben. Bij aanvang van de behandeling vindt, indien u hier goedkeuring voor heeft gegeven, een terugkoppeling naar uw huisarts plaats.

icon 4

Behandelafspraken

Het doel is uiteraard het verminderen van uw mentale klachten. Hiervoor richten wij ons niet enkel op de klachten, maar ook op uw persoonlijke doelen. Dit vraagt van u als cliënt een actieve houding. In de eerste fase van de behandeling zullen de contacten doorgaans wekelijks zijn, na de verloop van tijd zal de frequentie afnemen.

icon 5

Tussentijdse evaluatie

Tijdens de behandeling houden we meermaals een evaluatiegesprek. Zo optimaliseren we niet enkel uw behandeling, maar ook de algehele kwaliteit van onze zorg. Aan het einde van iedere behandeling vindt een afrondende evaluatie plaats.

icon 6

Vervolg behandelafspraken

Na de tussentijdse evaluaties maken we opnieuw behandelafspraken met u. Het aantal afspraken hangt af van uw vooruitgang. Kunt u dagelijks beter functioneren met uw klachten? Dan ronden we de behandeling af.

icon 7

Eindgesprek

Het eindgesprek is de afronding van uw behandeling, hierin evalueren wij de behandeling aan de hand van de ROM-eindmeting. Deze vragenlijst meet de effectiviteit van de geboden behandeling. Daarnaast delen we een tevredenheidsonderzoek over onze praktijk, ook wel de CQI genoemd.

Meer weten over onze aanpak?

Neem contact op
Icon-diensten-angststoornissen

Angststoornis

Denk aan: paniekstoornissen, straatvrees, sociale angst of hypochondrie.

LEES VERDER
Icon-diensten-depressies

Depressie

Als u moeilijk geniet van dagelijkse bezigheden of vaak erg somber bent.

LEES VERDER
Icon-diensten-gedragsstoornissen

Neurobiologische ontwikkelingsstoornis

Denk aan afwijkend gedrag, zoals: negatief gedrag of hyperactiviteit.

LEES VERDER
Icon-diensten-persoonlijkheidsstoornissen

Persoonlijkheids-stoornis

Denk aan: borderline, narcisme of dwangmatigheid.

LEES VERDER

Vergoedingen voor uw behandeling

Bij Praktijk InTeam betaalt u geen eigen bijdrage voor de vergoeding van uw psycholoog. Wij hebben ervoor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars, omdat wij vinden dat u keuzevrijheid van behandelaren moet hebben. Daarom komt de eventuele bijdrage voor onze rekening. De eigen bijdrage is het deel van de vergoeding, wat de zorgverzekeraar niet uitbetaald.

Meer weten over deze vergoedingen?

Lees meer
Vergoeding