Wij informeren u graag.

Wij hebben een aantal veel gestelde vragen van patiënten en verwijzers op een rij gezet om u zo goed mogelijk te informeren. Staat uw vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Logo Praktijk InTeam

Patiënten en verwijzers

De tarieven worden bepaald door de duur van de behandeling en degene die de behandeling uitvoert. Klik hier om onze tarieven te bekijken. Wist u dat u bij ons geen eigen bijdrage betaalt?

U betaalt GEEN eigen bijdrage (uitgezonderd het eventuele eigen risico wat nog openstaat). Wij hebben ervoor gekozen om geen contracten af te sluiten met verzekeraars, omdat wij vinden dat u de keuzevrijheid van behandelaren moet hebben. Daarom komt de eventuele eigen bijdrage (afhankelijk van uw eigen risico en hoe u bent verzekerd) geheel voor onze rekening.

Wij hebben een korte of geen wachtlijst. Kijk hier voor de actuele wachttijden. Bij onze instelling werken meerdere psychologen, daarom kunnen we de wachtlijst zo kort mogelijk houden.

Staat u op de wachtlijst bij een andere behandelaar, maar wilt u eerder geholpen worden? Zie of Praktijk InTeam u sneller kan helpen.

Een verwijzing van een (huis)arts is altijd verplicht. Uw arts kan deze via ZorgDomein aan u of aan ons sturen.

Ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Platinaweg 10 in Den Haag, echter wij werken vanuit meerdere dependances door het hele land. Zo werken wij sinds kort ook vanuit Zoetermeer.

Voor aangelegenheden die niet kunnen wachten tot de volgende behandelafspraak of wanneer de crisis plaatsvindt buiten kantoortijden, kunt u zich wenden tot uw huisarts of huisartsenpost SMASH via 070-3469669 die zo nodig de crisisdienst kan consulteren. Bij levensbedreigende situaties bel 112.

Wij werken samen met een psychiater die supervisie biedt bij behandelingen. Praktijk InTeam streeft ernaar om samen met u een op maat gemaakte behandeling te realiseren, waarbij medicamenteuze behandeling een mogelijke component kan zijn.

Nee, indien u al op een gesprek bent geweest bij een andere GGZ aanbieder en dit traject is nog niet officieel afgesloten, dan kunt u bij ons (nog) geen behandeling starten. U moet dan contact opnemen met deze GGZ aanbieder en het traject afsluiten.